Genuino MKR1000: support ?


#1
Technical specs
    <table><tbody><tr>
     <td>Microcontroller</td>
     <td>SAMD21 Cortex-M0+ <b>32bit</b> low power ARM MCU</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Board Power Supply (USB/VIN)</td>
      <td>5V</td>
     </tr>
    <tr>
      <td>Supported Battery(*)</td>
      <td>Li-Po single cell, 3.7V, 700mAh minimum</td>
     </tr>


    <tr>
      <td>Circuit Operating Voltage</td>
      <td>3.3V</td>
     </tr>

     <tr>
      <td>Digital I/O Pins</td>
      <td>8</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>PWM Pins</td>
      <td>12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - or 18 -, A4 -or 19)</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>UART </td>
      <td>1</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>SPI</td>
      <td>1</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>I2C</td>
      <td>1</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Analog Input Pins</td>
      <td>7 (ADC 8/10/12 bit)</td>
     </tr>

      <tr>
      <td>Analog Output Pins</td>
      <td>1 (DAC 10 bit)</td>
     </tr>

      <tr>
      <td>External Interrupts</td>
      <td>8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -or 16-, A2 - or 17)</td>
     </tr>

     <tr>
      <td>DC Current per I/O Pin</td>
      <td>7 mA</td>
     </tr>

     <tr>
      <td>Flash Memory</td>
      <td>256 KB</td>
     </tr>

     <tr>
      <td>SRAM</td>
      <td>32 KB</td>
     </tr>

     <tr>
      <td>EEPROM</td>
      <td>no</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>Clock Speed</td>
      <td>32.768 kHz (RTC), 48 MHz</td>
     </tr>
      <tr>
      <td>Full-Speed USB Device and embedded Host</td></tr></tbody></table><br>https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMKR1000<br><br><br><br><br><br><br>

#2

Hi cman, Genuino MKR1000 is in our todo boards list :slight_smile: